Menu

Programma

Hier kan u de meest up-to-date versie vinden van ons programma. Dit jaar stellen we ons de vraag: verandering van het klimaat, gezondheid geschaad?

In het licht van de huidige COVID-pandemie vindt het symposium van 2021 online plaats. Met behulp van professionele ondersteuning bieden we u via livestreaming een volwaardig alternatief aan. De livestream link verschijnt in het Facebook-evenement, alsook op de website.

09:45

Welkomstwoord

Opening van het symposium door Prof. Dr. Paul Herijgers, Decaan van de Faculteit Geneeskunde KULeuven

10:00

Wat krijgt de arts op zijn bord?

 • 10:00 Dirk Draulans
 • Hoe ongezond is de klimaatopwarming? (algemene inleiding; ontstaansmechanisme, de globale gevolgen en huidige predicties)

 • 10:35 Peter Hoet
 • (In)directe effecten van klimaatverandering op gezondheid (hitte eilanden – luchtkwaliteit – …)

 • 11:05 Pauze
 • 11:20 Marc Coosemans
 • De gevolgen van klimaatverandering op tropische ziekten in grijze tinten

 • 11:55 Caroline Van Damme en Dirk Monsieur
 • Klimaat en psyche: onlosmakelijk met elkaar verbonden?

12:40

Lunchpauze

14:00

Wat gaat de arts vooraf?

 • 14:00 Roel Merckx
 • Voedselzekerheid bedreigd of geholpen door wijzigingen in het klimaat?

 • 14:35 Jan De Maeseneer (i.s.m. Charlotte Scheerens)
 • De impact van klimaatverandering en migratie op gezondheid: nood aan een intersectorale benadering?

 • 15:10 Hans Keune
 • One health gezondheidszorg: hoe zorg, klimaat en natuur elkaar raken

 • 15:40 Pauze
 • 16:00 Interactieve sessie met moderator Phara de Aguirre
 • Panelleden: Luka de Bruyckere, Marc Coosemans, Caroline Van Damme en Jan de Maeseneer

16:50

Slotwoord

Mara van Spaendonk, voorzitter van het symposium, sluit de dag af met een woord van dank.